Stichting Bedumer Winterloop – Een ANBI geregistreerde organisatie

Missie:

De Stichting Bedumer Winterloop, een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zet zich in voor de bevordering van kankeronderzoek. Met onze jaarlijkse sponsorloop, de Bedumer Winterloop, ondersteunen we het UMCG Kanker Research Fonds. Ons doel is bij te dragen aan een toekomst waarin 90% van alle kankersoorten behandelbaar of geneesbaar is.

Activiteiten:

De kern van onze activiteiten is de organisatie van de Bedumer Winterloop. Deze gemeenschapsgebeurtenis genereert fondsen voor kankeronderzoek en vergroot het bewustzijn over deze ziekte. Wij geloven in de kracht van gemeenschappelijke inspanningen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.

ANBI plichten en verantwoordelijkheden:

  • Transparantie: Als ANBI zijn we verplicht tot volledige transparantie over onze financiën. We publiceren onze jaarrekening, inclusief een overzicht van inkomsten en uitgaven, om onze donateurs en belanghebbenden te verzekeren dat hun bijdragen effectief worden besteed.
  • Bestuurssamenstelling: We verstrekken heldere informatie over onze bestuurssamenstelling, beleidsplannen en activiteiten.
  • Geen winstoogmerk: We opereren zonder winstoogmerk en zorgen ervoor dat alle inkomsten ten goede komen aan ons doel: de strijd tegen kanker.
  • Beloningsbeleid: Eventuele vergoedingen aan bestuurders zijn beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Maatschappelijke Betrokkenheid: We streven naar actieve betrokkenheid van de gemeenschap en het verhogen van het bewustzijn rondom kankeronderzoek.


Jouw bijdrage:

  • Jouw deelname en steun zijn cruciaal. Door mee te lopen, te sponsoren of vrijwilligerswerk te doen, draag je bij aan een wereld waarin kanker steeds beter behandelbaar wordt. Als ANBI bieden we fiscale voordelen voor donateurs, waardoor jouw bijdrage nog meer impact heeft.