Waar doen we het voor

Ieder jaar beginnen wij voor de grote vakantie met onze vergaderingen voor de volgende editie. De vraag wordt dan ook uitgezet aan het UMCG Kanker Researchfonds welke projecten om ondersteuning vragen. Begin september ontvangen wij een lijst met onderzoeken/projecten. Vele bestuursleden zijn helaas ervaringsdeskundige en dat betekent dat eenieder andere prioriteiten stelt. Na overleg gaan wij democratisch stemmen en maken wij bekend waar wij dit jaar voor gaan!

De gekozen projecten voor 2024 zijn:

Dr. M.W. Nijkamp

Kosten € 33.289,-

Invloed van leefstijl op kankerprogressie, -recidief en -sterfte – gegevens van de OncoLifes en Lifelines biobank. Al lange tijd is duidelijk dat leefstijl verband houdt met het risico op kanker. Hoe groot de impact van leefstijl is op patiënten die al gediagnosticeerd zijn met kanker, is echter niet precies duidelijk. Met dit onderzoeksproject willen wij onderzoeken of leefstijlfactoren, met name roken, alcohol, voeding, overgewicht, fysieke activiteit, slaap en stress, een rol spelen bij de kans op de terugkeer en progressie van kanker. Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is om leefstijl meer te integreren in de behandeling van patiënten met kanker, bijvoorbeeld door een leefstijlprogramma opte zetten.

H.T. van der Galiën

Kosten € 44.169,95

De rol van de tumormicro-omgeving in transformatie van folliculair lymfoom naar diffuus groot B-cel lymfoom. Het folliculair lymfoom (FL) is de meest voorkomende soort laaggradige lymfeklierkanker. Het wordt laaggradig genoemd, omdat het bij veel patiënten een mild, langzaam groeiend, gedrag vertoont. Er is echter ook een groep patiënten, bij wie de ziekte zich agressiever gedraagt en verandert in een hooggradige vorm van lymfeklierkanker, het diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL). Deze verandering wordt transformatie genoemd. Na transformatie hebben patiënten een intensievere behandeling met immunochemotherapie nodig en is de prognose slechter, met grotere kans op overlijden. Momenteel kan helaas nog niet goed voorspeld worden welke patiënten met FL risico lopen op transformatie. Er is te weinig bekend over wat er op celniveau gebeurt. Wij denken dat niet alleen de kankercellen zelf, maar ook de cellen in de directe omgeving een belangrijke rol spelen bij transformatie. Deze cellen kunnen het afweersysteem van de patiënt onderdrukken. Hierdoor heeft het afweersysteem geen controle meer over de kanker. Mogelijk treedt zo transformatie naar een hooggradige vorm van lymfeklierkanker op. Naar dit proces willen wij verder onderzoek doen. Dit doen we door biopten die bij de diagnose van FL genomen zijn te vergelijken met biopten op het moment van transformatie. Dit onderzoek levert belangrijke kennis op over de biologische processen rondom transformatie. Deze kennis kan bijdragen aan nieuwe manieren om lymfeklierkanker te behandelen

dr. Vincent van den Boom, dr. A.T.J. Wierenga, prof.dr. J.J Schuringa,

Kosten € 84.394,50

Het gebruik van een PIXUL Multi-Sample Sonicator voor een hoge doorvoer, consistente en kosteneffectieve afschuiving van genomisch DNA en chromatine voor Next Generation Sequencing-doeleinden in primaire kankercellen van patiënten. Ons lichaam bevat ongeveer 300 verschillende celtypen. Voor de vorming van specifieke weefsels maken alle cellen gebruik van dezelfde informatie die besloten ligt in het DNA. Chromatine modificaties en DNA methylatie zijn essentieel voor het activeren van benodigde informatie en inactiveren van onnodige informatie (bijvoorbeeld hartspier informatie in hartspiercellen en bloedcel informatie in bloedcellen). Dit proces noemen we epigenetische regulatie en is essentieel voor de correcte uitrijping van lichaamscellen en vaak verstoord in kankerpatiënten. Een gedetailleerd inzicht in hoe epigenetiche regulatie is veranderd in kankercellen is essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe therapieën. Epigenetische veranderingen in kankercellen kunnen we bestuderen met specifieke assays zoals chromatine immunopreciWaar doen we het voor pitatie (ChIP) experimenten. Een essentieel onderdeel van deze experimenten is het fragmenteren van chromatine en/of genomisch DNA. Op dit moment kunnen we slechts een beperkt aantal samples tegelijkertijd fragmenteren en is de reproduceerbaarheid van deze stap beperkt. In deze aanvraag is er een financiering aangevraagd voor een PIXUL Multi-Sample Sonicator. Dit apparaat biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden chromatine en genomisch DNA samples tegelijkertijd te fragmenteren op een zeer reproduceerbare manier. Met behulp van de PIXUL Multi-Sample Sonicator kunnen we op grote schaal epigenetische afwijkingen in cellen van kankerpatiënten in kaart brengen op een robuuste manier. Deze informatie is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën voor kankerpatiënten