Geschiedenis

Het hartverwarmende concept van de Bedumer Winterloop ontstond in de moeilijke periode waarin bakker Klaes Hoekstra zich bevond, terwijl zijn geliefde vrouw, Greetje, ongeneeslijk ziek was. De onmacht die hij voelde en de frustratie monde uit in een activiteit voor het goede doel. Inspiratie hiervoor putte hij uit soortgelijke landelijke evenementen die veel geld opleverden voor kankeronderzoek. In ons geval de onderzoeken van het UMCG Kanker Researchfonds.

In 2010 zocht hij contact met de loopgroep Bedum die hem graag wilden assisteren. De Winterloop groeide gestaag alsmede het aantal bestuursleden. In eerste instantie was het een kleine kneuterige organisatie van goedwillende amateurs. De bedragen die werden opgehaald werden echter steeds serieuzer zodat besloten werd om er een Stichting van te maken om openheid en transparantie te bevorderen. De vele vrijwilligers, EHBO en verkeersregelaars zijn van onschatbare waarde. Het evenement wordt door het gehele dorp gedragen omdat velen van ons te maken hebben met kanker. Op het werk, in de buurt, bij familie of omdat men zelf ten prooi is gevallen aan deze ziekte. Daarom blijft onderzoek naar kanker broodnodig omdat wij graag willen zien dat er voor eenieder weer een nieuwe morgen aanbreekt.

“Er blijft niets aan de strijkstok hangen”

Tot 2017 werd er gewerkt met een budget van € 0,00, iets waar wij zeer trots op waren. In deze tijd is dat met de veranderende wet- en regelgeving niet meer mogelijk. De gemaakte kosten worden echter tot een minimum beperkt zodat het grootste gedeelte van de opbrengst kan worden overgemaakt naar het UMCG Kanker Researchfonds, die hun onderzoeken hiermee financieren. 

Het evenement lijkt allang niet meer op de loop uit de beginjaren en is uitgegroeid tot een volledige dorpshappening met vele activiteiten. De bedoeling is om alle leeftijden en doelgroepen bij de strijd tegen kanker te betrekken. Dit betekent dat vele verenigingen, ondernemers en organisaties zelf een actie bedenken om van de Winterloop een daverend succes te maken. Het varieert van sportieve wedstrijden tot culturele bijeenkomsten, van wandeltochten tot eetsessies en van educatie bij scholen tot feestavonden met muziek(bands).

Opgehaalde bedragen

De opgehaalde bedragen van de voorgaande jaren zijn als volgt:

0
2026
0
2025
0
2024
0
2023
0
2022
0
2021
0
2020
0
2019
0
2018
0
2017
0
2016
0
2015
0
2014
0
2013
0
2012
0
2011