De Stichting

Visie van de Bedumer Winterloop:
Onze visie is een gemeenschap te creëren waarin compassie, solidariteit en saamhorigheid bloeien, gedreven door de overtuiging dat gezamenlijke inzet het verschil kan maken. De Bedumer Winterloop streeft ernaar een verbindend evenement te zijn dat niet alleen warmte brengt tijdens koude winterdagen, maar ook een vuur ontsteekt van empathie en steun binnen de harten van onze deelnemers en in onze dorpsgemeenschap.

Missie van de Bedumer Winterloop:
Onze missie is tweeledig: in de eerste plaats, willen we een hartverwarmend evenement bieden dat gemeenschapsgevoel, gezondheid en plezier bevordert tijdens of in aanloop naar de loop, die ieder eerste zaterdag in februari wordt gehouden. Ten tweede, streven we ernaar om het bewustzijn te vergroten, indien mogelijk ook preventief en financiële steun te genereren voor de strijd tegen kanker.

De Bedumer Winterloop is niet slechts een hardloopevenement; het is een krachtig symbool van solidariteit, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden samenkomen om elkaar te ondersteunen. Onze missie is om niet alleen de last van hen die getroffen zijn door kanker te verlichten, maar ook om een bron van inspiratie te zijn voor de kracht die voortkomt uit gemeenschapszin.  “Wetenschappers hebben aangegeven dat in 2025 90% van alle kanker te behandelen of te genezen is. Dat lijkt ons een goed doel om naar te streven”. Wij gaan ervoor want door middel van dit evenement willen we bijdragen aan een wereld waarin hoop, liefde en steun de overhand hebben.

“Wetenschappers hebben aangegeven dat in 2025 90% van alle kanker te behandelen of te genezen is. Dat lijkt ons een goed doel om naar te streven. Wij gaan ervoor!”

Ons team

Klaes Hoekstra

Voorzitter

+31 6 30 87 43 42

Gerieke Wiersum

Secretariaat

+31 6 18 74 43 21

Bert Smit

Drukwerk / promotiemateriaal

+31 6 25 03 56 68

Karmen ten Have

Voorzitter

+31 6 30 87 43 42

Rinze Kramer

Voorzitter

+31 6 30 87 43 42

Rolf Smid

Penningmeester

+ 31 6 23 37 97 42

Jeanette Rozema

Secretariaat / Promotie

+31 6 41 58 33 81

Michel Harkema

Sponsoring / Commercie

+31 6 13 35 38 90

Marc Schriemer

Sponsoring / Commercie

+31 6 41 48 76 93

Martijn Roorda

Sponsoring / Commercie

+31 6 24 91 19 19